ESG

Odpovědně a udržitelně

Neoddělitelným aspektem naší práce je brát v úvahu také kritéria udržitelného podnikání a investování.

Nepřemýšlíme výhradně v číslech a datech, ale zaměřujeme se i na to, jaký druh byznysu naši klienti svými penězi podporují.

Vyhledáváme a doporučujeme firmy, které se chovají odpovědně k životnímu prostředí a společnosti a férově k lidem.

E jako Enviroment

Hodnotíme ekologická kritéria, zaměřujeme se na to, jaké zdroje jsou čerpány, jaké suroviny využívány. Zajímá nás, jaké emise firmy produkují i jak investují do technologických inovací.

S jako Social

Zajímáme se, jaké mají zaměstnanci firem pracovní podmínky, zda jsou dodržovány lidská a pracovní práva. Zaměřujeme se také na vliv produkce firmy na společnost.

G jako Governance

Řízení firmy je pro nás také podstatným kritériem. Klademe důraz na vnitřní kontroly a procesy a férový management. Zajímá nás také, jak firmy prověřují své dodavatele.

LONDON MARKET a.s.

Národní 23
110 00 Praha 1
Česká republika

Telefon

+420 606 661 276

+420 604 756 748

Tato stránka využivá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.